Member since:
Jul 8, 2002
Last connection:
Less than 24 hours
Spoken languages:
  • English (United Kingdom),
  • French,
  • Dutch,
  • German
Location:
Belgium
PORTKOSTEN - FRAIS D'ENVOI - MAIL COSTS
Portkosten zijn ten laste van de koper - Les frais d'envoi sont à la charge de l'acheteur - Shipment cost are for the purchaser.
Verzending na ontvangst van betaling - L'envoi d'apres réception du paiement - Shipment after receipt of payment.
Verpakking steeds gratis.
Emballage toujours gratuit.
Packing costs always free.
Nieuw posttarieven in België - Nouveaux tarifs de la poste en Belgique - New post tariffs in Belgium  (01.01.2016)
Brieven tot 50 gr. en briefomslag met standaard afmetingen.
België:                        gewone brief  0,79 Euro - aangetekend schrijven 6.08 Euro
Europa :                     gewone brief   1.23     Euro   - aangetekend schrijven 6.52 Euro
Wereld:                       gewone brief   1,45 Euro   -  aangetekend schrijven 6,74  Euro

Lettres avec un poid max de 50 gr. et avec des dimensions standards.

Belgique:                   lettre normale 0,79 Euro - lettre recommandée 6.08 Euro
Europe:                      lettre normale 1,23      Euro    - lettre recommandée 6.52 Euro
Reste du monde:       letrre normale 1,45 Euro - lettre recommandée 6,74 Euro

For letters with a max weight of 50 gr and standard dimensions;
Belgium:                   normal letter 0,79 Euro     - registered letter 6.08 Euro
Europe:                    normal letter 1,23       Euro        - registered letter 6.52 Euro
Rest of the world      normal letter 1,45 Euro     - registered letter 6.74 Euro
Behoudens een aangetekende zending, is het risico van het verlies van een zending verstuurd met een normale brief altijd te laste van de koper.

Hors un envoi par lettre recommandée, le risque de perte de l'envoi, envoyé avec une lettre normale est toujours à la charge de l'acheteur
Except registered shipment, the risk of the loss of shipment sent with a normal letter is always for the buyer

 Betalingsvoorwaarden - Conditions de paiement - Payment conditions
1)Via Paypal of Moneybooker
2) Cash met brief - cash avec lettre - cash with a letter
3) Via de bank - via la banque - via the bank
€ -$ or £ are acceptable but only banknotes.

Betaling met postfrisse zegels wordt niet geaccepteerd.
Paiement avec des timbres neufs n'est pas autorisé.
Payment with stamps MNH is not allowed.
4) Gelieve voor de betaling te wachten tot U van mij alle details hebt ontvangen - Veuillez attendre pour le paiement à mon message avec touts les détails pour le paiement - Please wait for payment till you receive my message wtht all the details.
5) Deze details volgen normaal 1 à 2 dagen na bevestiging van Delcampe - Ces détails suivent normallement 1 à 2 jours d'apres la confirmation de Delcampe - These details will be given normally 1 or 2 days after the confirmation of Delcampe.

De kosten bij een betaling via Paypal of Moneybooker zijn steeds ten laste van de koper.

Les frais avec un paiement via Paypal ou Moneybooker sont toujours à la charge de l'acheteur.
The costs by a payment via Paypal or Moneybooker are always for the buyer.

BIC code : GEBABEBB     -  Iban code : BE90 2200 3316 3932
Mijn Bank - Ma banque - My bank
Fortis
Antwerpsesteenweg 39
2950 Kapellen
Belgie - Belgique - Belgium

Je n'accepte plus un cheque Français, les coûts pour toucher un cheque en Belgique sont très elevés.Garantie - Garentie - Garantee
Indien er aantoonbare gebreken zijn, wordt U onmiddellijk terug betaald na ontvangst van de postzegel(s)
Si il y a des défauts démontrables on vous remboursez immédiatement d'apres réception des timbres.

If there are demonstrable shortages, we pay you back immediately after reception of the stamp(s)

Frankering - Affranchissement - Postage
Indien mogelijk altijd een filatilistische frankering.
Si c'est possible toujours un affranchissement philatélique.
If possible always a philatelical postage.


Evaluaties - Evaluations - Feedbacks (belangrijke nota - message important - important note!!!!!) 
Gelieve niet te vergeten, na ontvangst van uw postzegels en via de website van Delcampe, uw evaluatie te geven. Wanneer ik uw evaluatie ontvangen heb dan garandeer ik dat U de mijne onmiddellijk zult ontvangen, behoudens dat ik in verlof zou zijn. Mijn dank bij voorbaat.

 N’oubliez pas de me donner votre évaluation via Delcampe svp, d’apres réception de vos timbres. Du moment que j’ai reçu votre évaluation je vous garantis que je vous envoye la mienne, sauf que je suis en congé Merci d’avanc

Please don’t forget to give me, after receipt of your stamps, your feedback via Delcampe. I guarantee you that I will give you than also my feedback immediately, except when I am in holyday. Thanks in advance.


Fakturen - Factures - Invoices - RechnungenIn verlof - En vacance - In holyday - In Urlaub


Tot 11.11.2017 

Feedback

%

All feedback received

%

Feedback given

8,074 feedback found
10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/20/19 at 5:13 AM
100%
Buyer: billybadger Seller: zeil

excellent service many thanks

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/11/19 at 9:52 AM
100%
Buyer: alexisxl Seller: zeil

Thank you very much for all stamps.

10/10/19 at 1:08 PM
100%
Buyer: jmjuan Seller: zeil

transaction idéale et parfaite

10/10/19 at 1:08 PM
100%
Buyer: jmjuan Seller: zeil

transaction idéale et parfaite

10/10/19 at 1:08 PM
100%
Buyer: jmjuan Seller: zeil

transaction idéale et parfaite

10/8/19 at 1:40 AM
100%
Buyer: johncarthy Seller: zeil

Excellent, thanks

10/8/19 at 1:40 AM
100%
Buyer: johncarthy Seller: zeil

Excellent, thanks

10/7/19 at 9:35 AM
100%
Buyer: rld26 Seller: zeil

envoi rapide et conforme merci

10/6/19 at 5:41 AM
100%
Buyer: avhjpv Seller: zeil

Perfect bedankt

10/6/19 at 5:41 AM
100%
Buyer: avhjpv Seller: zeil

Perfect bedankt

10/6/19 at 5:41 AM
100%
Buyer: avhjpv Seller: zeil

Perfect bedankt

10/6/19 at 5:41 AM
100%
Buyer: avhjpv Seller: zeil

Perfect bedankt

10/6/19 at 5:41 AM
100%
Buyer: avhjpv Seller: zeil

Perfect bedankt

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/4/19 at 8:38 AM
100%
Buyer: lundlin Seller: zeil

Very good and fast delivery.

10/2/19 at 11:17 AM
100%
Seller: bertv4746 Buyer: zeil

Perfecte transactie. Bedankt voor de aankoop.

10/1/19 at 4:27 AM
100%
Buyer: lucklinsport Seller: zeil

parfait, merci

9/30/19 at 1:00 PM
100%
Buyer: frederik Seller: zeil

zegel goed toegekomen, bedankt

9/30/19 at 11:59 AM
100%
Buyer: canismajor Seller: zeil

super

9/30/19 at 11:59 AM
100%
Buyer: canismajor Seller: zeil

super

9/30/19 at 11:59 AM
100%
Buyer: canismajor Seller: zeil

super

9/30/19 at 11:59 AM
100%
Buyer: canismajor Seller: zeil

super

9/20/19 at 5:12 AM
100%
Seller: erosky Buyer: zeil

very good transaction

9/19/19 at 7:40 AM
100%
Buyer: stanleys Seller: zeil

Transaction parfaite, je continuerai à commander chez ce vendeur

9/18/19 at 10:12 AM
100%
Buyer: genevievehalluent Seller: zeil

Parfait, merci

9/18/19 at 10:12 AM
100%
Buyer: genevievehalluent Seller: zeil

Parfait, merci

Join the collectors community

Register Login